6 typen mannen

Het kenniscentrum van Sanoma Men Magazine (o.a. Playboy en Nieuwe Revu) publiceert deze maand in het Tijdschrift voor Marketing het artikel “Zo zit de moderne man in elkaar”. Doordat iedere man bepaalde ‘mentaliteitskenmerken’ in min of meerdere mate bezit, onstaan er uiteindelijk 6 types mannen.

Type 1: De Streber. Deze man hecht relatief veel waarde aan macht en status en is bovengemiddeld nieuwsgierig. Hij scoort laag op berusting, spaarzaamheid en familie.

Type 2: De Planner. Deze man kenmerkt zich door orde en structuur, principes, en spaarzaamheid. Sociale contacten zijn van relatief minder belang.

Type 3: De Familie Man. De persoonlijkheid van dit type wordt gekarakteriseerd door familiewaarden, sociale contacten, en idealisme. Type 4: De Genieter. Deze man heeft een sterk hedonistisch profiel. Hij wil genieten en lol maken. Hij wil ondernemend en actief zijn.

Type 5: De Criticus. Deze man is ontevreden en heeft het gevoel niet bereikt te hebben wat hij wil. Hij heeft zijn leven niet onder controle. Hij pareert dat gevoel door kritiek te uiten op de maatschappij. Hij is het slachtoffer: de wereld is oneerlijk.

Type 6: De Vrijbuiter. Deze man is wars van conventies. Doen en laten wat je wilt, onbezorgd en relaxed zijn, dat is wat hij nastreeft. Hij haat planning, regeltjes. Ook de normen en waarden discussie laat hem koud.