Boek: liefde à la carte

liefde a la carteLiefdesrelaties worden in de toekomst steeds kwetsbaarder, zo voorspellen demograaf Jan Latten en journaliste Malou van Hintum. Samen schreven ze een boek over moderne relaties in Nederland.

Individuele keuzevrijheid lijkt een zegening, maar brengt volgens de auteurs ook meer onzekerheid met zichmee te brengen. Twijfel zorgt ervoor dat mensen korter bij elkaar blijven dan vroeger. En dat heeft vaakingrijpende gevolgen, ook voor de samenleving als geheel.

We zullen steeds meer moeite moeten doen om een evenwichtte vinden tussen onze individuele vrijheid en de verbondenheid met eenpartner. De auteurs schetsen een beeld van een maatschappij waarin iedereen eigenbelang voorop stelt. Gelukkig zijn er ook groepen in de samenleving die daar van profiteren. Hoger opgeleide mannen worden steeds populairder. Gescheiden mannen met een hoge opleiding hebben de nodige status en scoren beter in de ogen van de veeleisende Nederlandse vrouw. Aan de andere kant neemt het aantal alleenstaande moeders, allochtone singles en “dolende” mannen toe.

“Liefde à la carte – trends in moderne relaties” is doorspekt met cijfers over liefde en relaties, maar de analyses die daarbij horen zijn vaak wat kort door de bocht. Mensen die optimistisch tegen relaties aan kijken, kunnen dit boek beter links laten liggen. Want de schrijvers geven een weinig hoopgevende blik in de toekomst van ons liefdesleven.

Jan Latten, Malou van Hintum, “Liefde a la carte” (ISBN: 9789063053116)