“Brad Pitt achter de kinderwagen”

Volgens een onderzoek van de Vlaamse gezinssociologe Ann Van den Troost hebben mannen die op vrouwen lijken een grotere kans op een geslaagd huwelijk. Dus: meer praten, meer gevoelens tonen en een grotere rol spelen in de opvoeding van de kinderen.

“Nee, ik bedoel dus niet dat mannen ‘watjes’ moeten worden”, reageert Ann Van den Troost lachend op de eerste spontane reactie die haar bevindingen oproepen. “Het gaat erom dat de ‘vrouwelijke, zorgende’ man een belangrijke rol speelt in de huwelijkstevredenheid. Bij vrouwelijk moet je denken aan stereotype vrouwelijke kenmerken zoals expressief zijn, emoties kunnen uiten, praten met je partner over de dagelijkse dingen en je persoonlijke ervaringen, betrokkenheid bij het gezin. Vrouwen verwachten nu meer emotionele openheid van hun man.”

Ann Van den Troost vergeleek voor haar onderzoek de gegevens van meer dan duizend getrouwde mannen en vrouwen uit de babyboomgeneratie, die in 1990 en 1995 ondervraagd werden door de Radbouw Universiteit in Nijmegen over gezin en opvoeding. Voor de Vlaamse, die deze week promoveerde, betekende deze databank een enorm rijke bron aan informatie over het moderne huwelijk.

Het volledige artikel staat op Telegraaf.nl

Het is overigens de vraag of ‘vrouwelijkere’ mannen ook meer kans hebben op het vinden van een partner…