Liefde: een kwestie van hormonen?

Hormonen zijn vreemde dingen. Te weinig mannelijke hormonen kan impotentie veroorzaken. Maar veel vrouwelijke hormonen zorgen voor een veiliger verkeer en extra mannelijke hormonen voor een hoger libido bij vrouwen.

We weten veel over hormonen, maar nog niet welke rol ze precies spelen in de liefde. Lange tijd dachten we dat het hormoon adrelanine zorgt voor de oppeppende werking die we ervaren als we verliefd zijn. Volgens endocrinoloog (hormoondeskundige) Focko Rommerts van de Erasmus Universiteit Rotterdam is het maar de vraag of adrelanine echt zo belangrijk is. “De realiteit is dat we nog helemaal niet zoveel weten over de hormonale veranderingen tijdens verliefdheid.”

Nog niet zo lang geleden probeerde de jonge Zwitserse neurobioloog Andreas Bartels het geheim van de liefde te ontrafelen. Uit 70 aanmeldingen selecteerde hij 17 mensen bij wie de verliefdheid eraf droop. Deze personen liet hij eerst kijken naar een foto van een vriend en daarna naar een foto van hun geliefde. Ondertussen werd met behulp van magnetische golven om de paar seconden foto’s van hun hersenen gemaakt.

De resultaten waren méér dan opvallend. Tijdens het kijken naar de foto van hun geliefde bleken de hersenkernen die ook betrokken zijn bij veel andere positieve emoties veel meer zuurstof op te slokken. Andere hersenkernen, betrokken bij negatieve gevoelens en sociale afkeuring, leken bij het kijken naar de foto van de geliefde juist even op non-actief gesteld. Een soort verdoving dus…

De geactiveerde kernen bevatten zenuwcellen waarvan bekend is dat ze erg gevoelig zijn voor twee hormonen: oxitocine en vasopressine. Deze hormonen worden sterk in verband gebracht met de aandrang om sterke sociale paarbanden te vormen, zoals die tussen moeder en jonggeboren kind of die tussen twee volwassen dieren.

Daarmee lijkt de cirkel rond. Wetenschappers weten het fijne er nog niet van maar lijken het met elkaar eens te zijn: verliefdheid is een kwestie van hormonen.

Meer over verliefdheid