Mannen geven minder om eigen uiterlijk

Mannen zijn doorgaans minder op hun eigen uiterlijk gefixeerd dan op dat van vrouwen. Dit blijkt uit een bijzonder experiment van de Amerikaanse sociaal-psycholoog Jennifer Crocker.

Volgens Crocker komt dit doordat vrouwen hun zelfvertrouwen nog altijd meer op hun uiterlijk baseren dan mannen. Ze concludeert dit op basis van een experiment waarbij proefpersonen een aantal wiskundesommen moesten maken gekleed in een wijde trui of in zwemkleding. De vrouwelijke proefpersonen bleken minder goed te presteren als ze een badpak aanhadden en gingen gestoord eetgedrag vertonen – ze aten bijvoorbeeld geen heel koekje op, maar alleen een stukje. Mannen vertoonden een heel ander patroon. Mannen in zwembroek voelden zich wel voor gek staan, maar ze maakten de sommen normaal en vertoonden een normaal eetpatroon.