Meer singles in randgemeenten

Het aantal singles neemt de komende twintig jaar verder toe,maar niet meer in de grote steden. ‘Singles’ zijn vooral in opmars inrandgemeenten als Amstelveen, Bussum of Diemen, maar ook op hetplatteland.

Pensioen
In 2025 zal Nederland in totaal 3,3
miljoen alleenstaanden telling. De Belangrijkste oorzaak hiervan is de vergrijzing. Ruim de helft van de toename komt
voor rekening van de 65-plussers, bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
</p>