Partnerkeuze beïnvloedt door anderen

Hoewel verliefdheid iets heel persoonlijks is, blijken we ons toch veel aan te trekken van wat anderen denken over onze partner.

Ouders
Nog geen eeuw geleden was in onze westerse wereld een gearrangeerd huwelijk niet ongebruikelijk en was bij de ‘keuze’ van een partner de bruidsschat de doorslaggevende factor. Gelukkig is er op dit gebied wel iets veranderd, maar onze ouders beïnvloeden hun verliefde kinderen wel degelijk, meestal door subtiel hun blijk van waardering of afkeuring te geven en soms zelfs door een relatie te verbieden of te dwarsbomen. Soms hebben ouders onbewust invloed op de partnerkeuze van hun kinderen. De meeste kinderen vinden het fijn als hun ouders hun geliefde met open armen ontvangen en houden hier bij hun partnerkeuze rekening mee.

Mate copying
Naast ouders zijn er nog andere significant others die een rol spelen bij je partnerkeuze, je vrienden bijvoorbeeld. Als zij je voor gek verklaren als je hen voorstelt aan je nieuwe vlam, moet je sterk in je schoenen staan, wil je daar immuun voor blijven. Als hij daarentegen kan rekenen op hun goedkeuring, dan zit je gebeiteld. Het verschijnsel dat meisjes en jonge vrouwen bij hun partnerkeuze het oordeel van andere vrouwen laten meewegen, wordt mate copying genoemd.

Vrouwen
Etholoog Lee Alan Dugatkin voerde een onderzoek uit naar het verschijnsel mate copying. Hij toonde vrouwen foto’s van onbekende mannen en vroeg hen of zij eventueel met deze mannen zouden willen kennismaken. De animo voor een man was beduidend hoger als de onderzoeker er terloops bij vermeldde dat andere vrouwen die aan het onderzoek meededen, ook wel van deze man gecharmeerd waren.

Conclusie
Vrouwen voelen zich gesterkt in hun partnerkeuze als zij weten dat zij niet de enige zijn die iets voor de man in kwestie voelen. In tegenstelling tot mannen: zij worden op een vrouw verliefd omdat zij haar mooi, sympathiek of anderszins aantrekkelijk vinden, ongeacht of andere mannen deze mening delen.