Samenwonen is de trend

Op 1 januari 2005 telde Nederland bijna 750 duizend paren die niet-gehuwd samenwonen. Volgens het CBS gaat van de paren die in het begin van deze eeuw ongehuwd zijn gaan samenwonen, bijna de helft niet trouwen.


De afgelopen decennia zijn steeds meer paren niet-gehuwd gaan samenwonen. Het aantal gehuwde paren is in de periode 1995-2005 vrijwel stabiel gebleven, op ruim 3,4 miljoen. Het aantal niet-gehuwd samenwonende paren is in dezelfde periode toegenomen van ruim 500 duizend naar bijna 750 duizend. Er wordt steeds vaker en langer ongetrouwd samengewoond in Nederland, zelfs onder mensen die al kinderen hebben.