Scheiden slechter voor kind dan gedacht

echtscheidingKinderen zijn meer de dupe van echtscheiding dan tot nu toe werdgedacht. Op langere termijn kampen kinderen van gescheiden ouders nietalleen vaker met angsten en depressies, ze vertonen ook meer agressiefen strafbaar gedrag dan kinderen uit complete gezinnen. Ze blowen, roken,en drinken vaker en de kans dat zij later zelf scheiden istweemaal zo hoog.

Dat blijkt uit onderzoek van De Raad voor deKinderbescherming. Uit het onderzoek blijkt dat ieder jaar 70.000 thuiswonende kinderen te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan.Zij vertonen tweemaal zoveel problemen als kinderen uit gezinnen dienog intact zijn. Het is voor het eerst dat de effecten vanechtscheiding op kinderen in Nederland zo uitgebreid zijn bestudeerd.  Opmerkelijk is dat ouders vergeleken met een eerdere studie uit 1998meer ruziën tijdens en na de scheiding.

Lees ook: Waarom huwelijken mislukken