Speeddaten voor de wetenschap: de resultaten

Psycholoog Geertjan Overbeek van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseerde een paar maanden geleden een megaspeeddate in dienst van de wetenschap. 600 mensen werden gevolgd tijdens hun date. En dat leverde een aantal interessante resultaten op.

Uiterlijk net zo belangrijk voor vrouwen als mannen
Volgens de evolutietheorie selecterenvrouwen hun partner vooral op sociaal-economische status. Overbeek zet vraagtekens bij deze aloude theorie. Zijn onderzoek wijst uit dat vrouwen – net als mannen – in eerste instantie kijken naaruiterlijke kenmerken. Desociale status speelt wel degelijk een rol, maar is ondergeschikt aanhet uiterlijk. Ook factoren als persoonlijkheid en omgang met intimiteitkomen pas later aan de orde.
Deze uitkomsten zijn interessant, vooral omdat andere onderzoekers vorig jaar hele andere conclusies trokken.

Op basis van Duitse speeddates werd toen juist vastgesteld datevolutionaire kenmerken als status en rijkdom heel belangrijk zijn in departnerkeuze (pdf). De resultaten van de onderzoeken lopen behoorlijk uiteen. Als wetenschappers zulke verschillende conclusies trekken, kunnen we ons afvragen of speeddates wel een goede afspiegeling zijn van de manier waarop we in het dagelijks leven een partner kiezen.

Extraverte mensen meer kans op relatie
Een andere conclusie van het onderzoek is datextraverte mensen meer kans maken op de relatiemarkt. Dit was ook al vastgesteld door onderzoeker Dick Barelds van de RUG. Hij onderzocht de invloed van persoonlijkheidseigenschappen op intieme relaties en vond dat introverte, neurotische en onzekere mensen een grotere kans lopen om relatieproblemen te krijgen.

Hoger opgeleide vrouwen meest selectief
Tijdens het onderzoek had ieder van de 600 deelnemers 15speeddates. Aan het eind van de avond kon men kiezen wie men nog eenkeer wilde ontmoeten. Opvallend was dat vrouwen hierbij kieskeurigerwaren. Hoger opgeleiden waren gemiddeld selectiever dan mensen met een lagere opleiding.

Ben je een introvert, hoogopgeleid, en ook nog eens vrouw, dan kan het dus knap lastig worden om een geschikte partner te vinden.